plural form of heat exchanger

listen to the pronunciation of plural form of heat exchanger
الإنجليزية - الإنجليزية
heat exchangers
plural form of heat exchanger

  الواصلة

  plu·ral form of heat ex·chang·er

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv hit îksçeyncır

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt əksˈʧānʤər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt ɪksˈʧeɪnʤɜr/

  كلمة اليوم

  inferno
المفضلات