plural form of hard drive

listen to the pronunciation of plural form of hard drive
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of hard drive في الإنجليزية التركية القاموس.

hard drives
sabit diskler
الإنجليزية - الإنجليزية
hard drives
plural form of hard drive

  الواصلة

  plu·ral form of hard drive

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv härd drayv

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhärd ˈdrīv/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhɑːrd ˈdraɪv/

  كلمة اليوم

  connubial
المفضلات