plural form of dummy spit

listen to the pronunciation of plural form of dummy spit
الإنجليزية - الإنجليزية
dummy spits
plural of dummy
dummies
plural form of dummy spit

  الواصلة

  plu·ral form of dum·my spit

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv dʌmi spît

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdəmē ˈspət/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈdʌmiː ˈspɪt/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات