plural form of double star

listen to the pronunciation of plural form of double star
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of double star في الإنجليزية التركية القاموس.

double stars
çift yıldız
الإنجليزية - الإنجليزية
double stars
plural form of double star

  الواصلة

  plu·ral form of dou·ble star

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv dʌbıl stär

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdəbəl ˈstär/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈdʌbəl ˈstɑːr/

  كلمة اليوم

  zabernism
المفضلات