plural form of doomsday device

listen to the pronunciation of plural form of doomsday device
الإنجليزية - الإنجليزية
Doomsday Devices
plural form of doomsday device

  الواصلة

  plu·ral form of dooms·day de·vice

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv dumzdey dîvays

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdo͞omzˌdā dəˈvīs/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈduːmzˌdeɪ dɪˈvaɪs/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات