plural form of dirty old man

listen to the pronunciation of plural form of dirty old man
الإنجليزية - الإنجليزية
dirty old men
plural form of dirty old man

  الواصلة

  plu·ral form of dir·ty old man

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv dırti ōld män

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdərtē ˈōld ˈman/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈdɜrtiː ˈoʊld ˈmæn/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات