plural form of dictation machine

listen to the pronunciation of plural form of dictation machine
الإنجليزية - الإنجليزية
dictation machines
plural form of dictation machine

  الواصلة

  plu·ral form of dic·ta·tion ma·chine

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv dîkteyşın mışin

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv dəkˈtāsʜən məˈsʜēn/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv dɪkˈteɪʃən məˈʃiːn/

  كلمة اليوم

  contrive
المفضلات