plural form of bully pulpit

listen to the pronunciation of plural form of bully pulpit
الإنجليزية - الإنجليزية
bully pulpits
plural of bully
bullies
plural form of bully pulpit

  الواصلة

  plu·ral form of bul·ly pul·pit

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv bûli pûlpît

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈbo͝olē ˈpo͝olpət/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈbʊliː ˈpʊlpɪt/

  كلمة اليوم

  canard
المفضلات