plural form of basketball hoop

listen to the pronunciation of plural form of basketball hoop
الإنجليزية - الإنجليزية
basketball hoops
plural of basketball
basketballs
plural form of basketball hoop

  الواصلة

  plu·ral form of bas·ket·ball hoop

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv bäskıtbôl hup

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈbaskətˌbôl ˈho͞op/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈbæskətˌbɔːl ˈhuːp/

  كلمة اليوم

  fauntleroy
المفضلات