plural form of air flow

listen to the pronunciation of plural form of air flow
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of air flow في الإنجليزية التركية القاموس.

air flows
hava akışı
الإنجليزية - الإنجليزية
air flows
plural of air
airs
plural form of air flow

  الواصلة

  plu·ral form of A·ir flow

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv er flō

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈer ˈflō/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɛr ˈfloʊ/

  كلمة اليوم

  jocose
المفضلات