plural form of air conditioner

listen to the pronunciation of plural form of air conditioner
الإنجليزية - الإنجليزية
air conditioners
plural of air
airs
plural form of air conditioner

  الواصلة

  plu·ral form of A·ir con·di·tion·er

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv er kındîşınır

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈer kənˈdəsʜənər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɛr kənˈdɪʃənɜr/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات