plural form of air ambulance

listen to the pronunciation of plural form of air ambulance
الإنجليزية - الإنجليزية
air ambulances
plural of air
airs
plural form of air ambulance

  الواصلة

  plu·ral form of A·ir am·bu·lance

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv er ämbyılıns

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈer ˈambyələns/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɛr ˈæmbjələns/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات