pleasant touch of a coated surface felt by passing the back of the hand on it

listen to the pronunciation of pleasant touch of a coated surface felt by passing the back of the hand on it
الإنجليزية - التركية

تعريف pleasant touch of a coated surface felt by passing the back of the hand on it في الإنجليزية التركية القاموس.

smoothness
{i} tatlılık
smoothness
{i} akıcılık
smoothness
{i} düzgünlük
smoothness
{i} pürüzsüzlük
smoothness
{i} kayganlık
smoothness
{i} yumuşaklık
الإنجليزية - الإنجليزية
smoothness
pleasant touch of a coated surface felt by passing the back of the hand on it

  الواصلة

  Pleas·ant touch of a coa·ted sur·face felt by pass·ing the back of the Hand on it

  التركية النطق

  plezınt tʌç ıv ı kōtıd sırfıs felt bay päsîng dhi bäk ıv dhi händ ôn ît

  النطق

  /ˈplezənt ˈtəʧ əv ə ˈkōtəd ˈsərfəs ˈfelt ˈbī ˈpasəɴɢ ᴛʜē ˈbak əv ᴛʜē ˈhand ˈôn ət/ /ˈplɛzənt ˈtʌʧ əv ə ˈkoʊtəd ˈsɜrfəs ˈfɛlt ˈbaɪ ˈpæsɪŋ ðiː ˈbæk əv ðiː ˈhænd ˈɔːn ɪt/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات