play down a possibility

listen to the pronunciation of play down a possibility
الإنجليزية - الإنجليزية
underrate the chances, show the attitude of disdain toward the possibility
play down a possibility

  الواصلة

  play Down a pos·si·bi·li·ty

  التركية النطق

  pley daun ı päsıbîlıti

  النطق

  /ˈplā ˈdoun ə ˌpäsəˈbələtē/ /ˈpleɪ ˈdaʊn ə ˌpɑːsəˈbɪlətiː/

  كلمة اليوم

  gowpen
المفضلات