plainly; clearly; manifestly; evidently

listen to the pronunciation of plainly; clearly; manifestly; evidently
الإنجليزية - التركية

تعريف plainly; clearly; manifestly; evidently في الإنجليزية التركية القاموس.

apparently
görünüşte

Tom görünüşte Mary adlı bir kızla çıkıyor. - Tom is apparently dating a girl named Mary.

Tom görünüşte otuz yaşlarında yakışıklı bir adam. - Tom is a handsome man, apparently in his thirties.

apparently
belli ki

Belli ki Tom Mary'den hoşlanmıyor. - Apparently, Tom doesn't like Mary.

Belli ki o adam bizi yanıltıyor. - The man is apparently deceiving us.

apparently
görünürde
apparently
görünen o ki

Tom, görünen o ki çok ikna ediciydi. - Tom was apparently very convincing.

apparently
anlaşıldığı kadar
apparently
görünüşe bakılırsa

Görünüşe bakılırsa, Tom, Mary ve John'un düğününe gitmek istemiyordu. - Tom apparently didn't want to go to Mary and John's wedding.

Ben Tom'un Mary'ye ödediğini düşündüm ama görünüşe bakılırsa ben yanlışmışım. - I thought Tom had paid Mary, but apparently I was wrong.

apparently
görünür bir şekilde
apparently
görünüşe göre

Tom müzik söz konusu olduğunda, görünüşe göre bir tür dahidir. - Tom is apparently some kind of genius when it comes to music.

Tom, görünüşe göre yapacağını söylediği şeyi yapmadı. - Tom apparently didn't do what he said he would do.

apparently
anlaşılan

Anlaşılan Mary beni sevmiyor. - Apparently, Mary doesn't like me.

Anlaşılan ben evlatlığım. - Apparently I'm adopted.

الإنجليزية - الإنجليزية
apparently
plainly; clearly; manifestly; evidently
المفضلات