piquing or arousing the senses

listen to the pronunciation of piquing or arousing the senses
الإنجليزية - التركية

تعريف piquing or arousing the senses في الإنجليزية التركية القاموس.

sensational
{s} sansasyonel

O sansasyonel değildi. - It wasn't sensational.

Mary sansasyonel görünüyordu. - Mary looked sensational.

sensational
{s} duyumcu
sensational
şaşkınlık yaratıcı
sensational
{s} heyecan verici

Haber heyecan vericiydi. - The news was sensational.

Bu saygın bir performans oldu, ama kesinlikle heyecan verici değildi. - That was a respectable performance, but it definitely wasn't sensational.

sensational
heyecan uyandıran
sensational
harika
sensational
çok iyi
sensational
heyecanlı
sensational
müthiş
sensational
ses getiren
sensational
(Tıp) His veya heyecana ait, hissi, duygusal
sensational
{s} hissi
sensational
{s} duygusal
الإنجليزية - الإنجليزية
sensational
piquing or arousing the senses
المفضلات