picture, tell details

listen to the pronunciation of picture, tell details
الإنجليزية - التركية

تعريف picture, tell details في الإنجليزية التركية القاموس.

describe
{f} tanımlamak

Bunu tanımlamak bile zor. - It's hard to even describe.

Dilbilimi dili tanımlamak için çalışan bir bilim dalıdır. - Linguistics is a science that tries to describe language.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

Tom'a görevi nasıl tarif ettin? - How did you describe the mission to Tom?

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
describe
picture, tell details
المفضلات