photogenic

listen to the pronunciation of photogenic
الإنجليزية - التركية
fotojenik

Tom fotojenik, değil mi? - Tom is photogenic, isn't he?

Tom oldukça fotojenik, değil mi? - Tom is quite photogenic, isn't he?

fosfor gibi ışıltılı
photogenicallyfotojenik olarak
(Tıp) Işık meydana getiren veya yayan
{s} iyi resim veren
(Tıp) Işıktan meydana gelen, fotojenik
fotoğrafta güzel çıkan
ışık husule getiren veya saçan
{s} ışık yayan
photogenic epilepsy
(Pisikoloji, Ruhbilim) fotojenik epilepsi
الإنجليزية - الإنجليزية
Looking good when photographed

The company hired the spokesperson for his photogenic face.

Producing or emitting light, luminescent

The photogenic bacteria were visible in the dark room.

Generated or caused by light

The sunbather developed a photogenic melanoma on her back.

Of or pertaining to photogeny; producing or generating light
Someone who is photogenic looks nice in photographs. I've got a million photos of my boy. He's very photogenic. always looking attractive in photographs (photogenic , from photo- + -genic ; influenced by photo and photograph)
generating or emiting light, phosphorescent
looking attractive in photographs
{s} likely to look attractive in photos
photogenic epilepsy
reflex epilepsy induced by a flickering light
photogenically
In a photogenic manner
photogenically
in the manner of being attractive in photographs, in a photogenic manner
photogenic

  الواصلة

  pho·to·gen·ic

  التركية النطق

  fōtıcenîk

  النطق

  /ˌfōtəˈʤenək/ /ˌfoʊtəˈʤɛnɪk/

  علم أصول الكلمات

  [ "fO-t&-'je-nik, -'jE- ] (adjective.) 1839. photo- + -genic

  كلمة اليوم

  scacchic
المفضلات