photoelectric exposure meter

listen to the pronunciation of photoelectric exposure meter
الإنجليزية - التركية
fotoselli pozmetre, isikgözlü ışıkölçer
photoelectric exposure meter

  الواصلة

  pho·to·e·lec·tric ex·po·sure me·ter

  التركية النطق

  fōtōîlektrîk îkspōjır mitır

  النطق

  /ˌfōtōəˈlektrək əkˈspōᴢʜər ˈmētər/ /ˌfoʊtoʊɪˈlɛktrɪk ɪkˈspoʊʒɜr ˈmiːtɜr/

  كلمة اليوم

  inferno
المفضلات