pertaining to the system of the world; cosmical

listen to the pronunciation of pertaining to the system of the world; cosmical
الإنجليزية - التركية

تعريف pertaining to the system of the world; cosmical في الإنجليزية التركية القاموس.

systematic
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematic
sistematik

Ekonomide hiçbir sistematik çalışma dayanışmayı öngörmez - No systematical study in economy assumes solidarity.

Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur. - Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.

systematic
jüyeli
systematic
{s} yöntemli
systematic
(Tıp) (al) Sistemik, uslu ve kaideye göre, intizamlı
systematic
(Sosyoloji, Toplumbilim) dizgesel
systematic
{s} sistemli, dizgeli
systematic
{s} düzenli
systematic
{s} (Felsefe) sistematik, dizgesel
systematical
{s} yöntemli
systematical
{s} sistematik

Çevresel olarak zarar verici projeler sistematik olarak terk edilmelidir. - Environmentally damaging projects should be abandoned systematically.

Çoğu zaman en iyi çözüm, sistematik olarak sorunun üzerine gitmektir! - Oftentimes, the best solution is to systematically attack the problem!

systematical
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematical
{s} düzenli
الإنجليزية - الإنجليزية
systematical
systematic
pertaining to the
{a} sabine
pertaining to the system of the world; cosmical
المفضلات