pertaining to the inflection of words

listen to the pronunciation of pertaining to the inflection of words
الإنجليزية - التركية

تعريف pertaining to the inflection of words في الإنجليزية التركية القاموس.

formative
biçimlendiren
formative
biçim veren
formative
(Dilbilim) oluşturucu
formative
şekil veren
formative
oluşma ya da gelişmeyle ilgili
formative
gram ek
formative
{s} geliştirici
formative
{s} gelişebilir
formative
teşkil etmeye yarayan
formative
{s} biçimlendirici
formative
ek
formative
gelişme eğilimi olan
formative
takı
formative
(Tıp) Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili
formative
(Tıp) Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı
formative
ekli sözcük
formative
(sıfat) şekillendiren, biçimlendirici, oluşmaya ait, geliştirici, gelişme, gelişebilir, sözcük kökünü geliştirebilir
formative
{s} oluşmaya ait
formative
{s} sözcük kökünü geliştirebilir
الإنجليزية - الإنجليزية
formative
pertaining to the
{a} sabine
pertaining to the inflection of words

  الواصلة

  pertaining to the in·flec·tion of words

  التركية النطق

  pırteynîng tı dhi înflekşın ıv wırdz

  النطق

  /pərˈtānəɴɢ tə ᴛʜē ənˈfleksʜən əv ˈwərdz/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ðiː ɪnˈflɛkʃən əv ˈwɜrdz/

  كلمة اليوم

  boeotian
المفضلات