persuade the seller to accept a lower price

listen to the pronunciation of persuade the seller to accept a lower price
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
(deyim) beat down

She beat the merchant down $100.

persuade the seller to accept a lower price

  الواصلة

  per·suade the sell·er to ac·cept a Low·er price

  التركية النطق

  pırsweyd dhi selır tı äksept ı lōır prays

  النطق

  /pərˈswād ᴛʜē ˈselər tə akˈsept ə ˈlōər ˈprīs/ /pɜrˈsweɪd ðiː ˈsɛlɜr tə ækˈsɛpt ə ˈloʊɜr ˈpraɪs/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات