person who talks or writes in an evasive manner

listen to the pronunciation of person who talks or writes in an evasive manner
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} waffler
person who talks or writes in an evasive manner

  الواصلة

  per·son who talks or writes in an e·va·sive man·ner

  التركية النطق

  pırsın hu tôks ır rayts în ın iveysîv mänır

  النطق

  /ˈpərsən ˈho͞o ˈtôks ər ˈrīts ən ən ēˈvāsəv ˈmanər/ /ˈpɜrsən ˈhuː ˈtɔːks ɜr ˈraɪts ɪn ən iːˈveɪsɪv ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات