person who is studying the main principles of christianity

listen to the pronunciation of person who is studying the main principles of christianity
الإنجليزية - التركية

تعريف person who is studying the main principles of christianity في الإنجليزية التركية القاموس.

catechumen
kateşizm talebesi
catechumen
katesizm talebesi
catechumen
ilmihal öğrencisi
catechumen
{i} acemi
catechumen
{i} din eğitimi gören kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} catechumen
person who is studying the main principles of christianity

  الواصلة

  per·son who I·s stu·dy·ing the Main principles of Chris·ti·a·ni·ty

  التركية النطق

  pırsın hu îz stʌdiîng dhi meyn prînsıpılz ıv krîsçiänîti

  النطق

  /ˈpərsən ˈho͞o əz ˈstədēəɴɢ ᴛʜē ˈmān ˈprənsəpəlz əv ˌkrəsʧēˈanətē/ /ˈpɜrsən ˈhuː ɪz ˈstʌdiːɪŋ ðiː ˈmeɪn ˈprɪnsəpəlz əv ˌkrɪsʧiːˈænɪtiː/

  كلمة اليوم

  dissert
المفضلات