person who dramatize his feelings or emotions

listen to the pronunciation of person who dramatize his feelings or emotions
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} emoter
person who dramatize his feelings or emotions

  الواصلة

  per·son who dra·ma·tize his feelings or emotions

  التركية النطق

  pırsın hu drämıtayz hîz filîngz ır îmōşınz

  النطق

  /ˈpərsən ˈho͞o ˈdraməˌtīz həz ˈfēləɴɢz ər əˈmōsʜənz/ /ˈpɜrsən ˈhuː ˈdræməˌtaɪz hɪz ˈfiːlɪŋz ɜr ɪˈmoʊʃənz/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات