person or organisation having primary responsibility for the data

listen to the pronunciation of person or organisation having primary responsibility for the data
الإنجليزية - التركية

تعريف person or organisation having primary responsibility for the data في الإنجليزية التركية القاموس.

originator
(Askeri) GÖNDEREN MAKAM: Bir mesajı göndermeye yetkili olan ve mesajı gönderen komutanlık. Gönderen makamın sorumluluğu yazıyı yazan ve yayınlayan subayın görevlerini de içine alır. Ayrıca bakınız: "drafter"., "releasing officer"
originator
{i} yaratan kimse, icat eden kimse
originator
{i} üretken kimse
originator
{i} mucit
originator
{i} yaratıcı
originator
çıkaran
الإنجليزية - الإنجليزية
originator
person or organisation having primary responsibility for the data

  الواصلة

  per·son or or·ga·ni·sa·tion ha·ving pri·ma·ry re·spon·si·bi·li·ty for the da·ta

  التركية النطق

  pırsın ır ôrgınîzeyşın hävîng praymeri rispänsıbîlıti fôr dhi deytı

  النطق

  /ˈpərsən ər ˌôrgənəˈzāsʜən ˈhavəɴɢ ˈprīˌmerē rēˌspänsəˈbələtē ˈfôr ᴛʜē ˈdātə/ /ˈpɜrsən ɜr ˌɔːrɡənɪˈzeɪʃən ˈhævɪŋ ˈpraɪˌmɛriː riːˌspɑːnsəˈbɪlətiː ˈfɔːr ðiː ˈdeɪtə/

  كلمة اليوم

  jaywalk
المفضلات