person held in custody

listen to the pronunciation of person held in custody
الإنجليزية - التركية
(Hukuk) gözaltında tutulan kişi
person held in custody

  الواصلة

  per·son held in cus·to·dy

  التركية النطق

  pırsın held în kʌstıdi

  النطق

  /ˈpərsən ˈheld ən ˈkəstədē/ /ˈpɜrsən ˈhɛld ɪn ˈkʌstədiː/

  كلمة اليوم

  gastronome
المفضلات