persistent war gas

listen to the pronunciation of persistent war gas
الإنجليزية - التركية
(Askeri) KALICI HARP GAZI: Bak. " persistent gas"
(Askeri) kalıcı harp gazı
persistent gas
(Askeri) KALICI GAZ: Açık havada bırakıldıktan sonra etkisini on dakikadan fazla muhafaza etmesi gereken, gaz veya buhar şeklinde, kimya harbi maddesi
persistent gas
(Askeri) kalıcı gaz
persistent war gas

  الواصلة

  per·sist·ent war gas

  التركية النطق

  pırsîstınt wôr gäs

  النطق

  /pərˈsəstənt ˈwôr ˈgas/ /pɜrˈsɪstənt ˈwɔːr ˈɡæs/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات