persistent acts intended to make life unpleasant for another person

listen to the pronunciation of persistent acts intended to make life unpleasant for another person
الإنجليزية - التركية

تعريف persistent acts intended to make life unpleasant for another person في الإنجليزية التركية القاموس.

bullying
zorbalık

Tom okulda diğer çocuklara zorbalık ediyor. - Tom has been bullying other kids at school.

O, kendine yapılan zorbalık üzerine kara kara düşündü. - She brooded over the bullying done to her.

bullying
kabadayılık
bullying
dayılık
bullying
Ezici taciz
الإنجليزية - الإنجليزية
bullying

Bullying is a punishable offense in all schools.

persistent acts intended to make life unpleasant for another person

  الواصلة

  per·sist·ent acts in·tend·ed to make life un·pleas·ant for an·oth·er per·son

  التركية النطق

  pırsîstınt äks întendıd tı meyk layf ınplezınt fôr ınʌdhır pırsın

  النطق

  /pərˈsəstənt ˈaks ənˈtendəd tə ˈmāk ˈlīf ənˈplezənt ˈfôr əˈnəᴛʜər ˈpərsən/ /pɜrˈsɪstənt ˈæks ɪnˈtɛndəd tə ˈmeɪk ˈlaɪf ənˈplɛzənt ˈfɔːr əˈnʌðɜr ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  hendiadys
المفضلات