permanent end to fighting

listen to the pronunciation of permanent end to fighting
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) savaşa kalıcı çözüm
permanent end to fighting

  الواصلة

  per·ma·nent end to fight·ing

  التركية النطق

  pırmınınt end tı faytîng

  النطق

  /ˈpərmənənt ˈend tə ˈfītəɴɢ/ /ˈpɜrmənənt ˈɛnd tə ˈfaɪtɪŋ/

  كلمة اليوم

  dissert
المفضلات