peripheral route to persuasion

listen to the pronunciation of peripheral route to persuasion
الإنجليزية - التركية
(Pisikoloji, Ruhbilim) çevresel ikna yolu
peripheral route to persuasion

  الواصلة

  pe·riph·er·al route to per·sua·sion

  التركية النطق

  pırîfrıl raut tı pırsweyjın

  النطق

  /pərˈəfrəl ˈrout tə pərˈswāᴢʜən/ /pɜrˈɪfrəl ˈraʊt tə pɜrˈsweɪʒən/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات