periods of calm winds and light breezes in the tropics

listen to the pronunciation of periods of calm winds and light breezes in the tropics
الإنجليزية - التركية

تعريف periods of calm winds and light breezes in the tropics في الإنجليزية التركية القاموس.

doldrums
morali bozuk
doldrums
sakinler
doldrums
keyifsiz
doldrums
neşesiz
doldrums
keder
doldrums
okyanusun rüzgârların hafif ve sakin olduğu ekvatora yakın kısımları
doldrums
{i} kasvet
doldrums
den. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az rüzgârlı kısımları, eşleksel durgunluk alanı
doldrums
i., çoğ
doldrums
bezginlik
doldrums
{i} sıkıntı
doldrums
{i} okyanusun ekvatora yakın durgun kısımları
doldrums
iş ve sanat gibi çevrelerde durgunluk
doldrums
sıktntı
doldrums
be in the doldrums canı çok sıkkın olmak
doldrums
tic. durgunluk
doldrums
{i} hüzün
الإنجليزية - الإنجليزية
doldrums
periods of calm winds and light breezes in the tropics

  التركية النطق

  pîriıdz ıv kälm wayndz ınd layt brizîz în dhi träpîks

  النطق

  /ˈpərēədz əv ˈkälm ˈwīndz ənd ˈlīt ˈbrēzəz ən ᴛʜē ˈträpəks/ /ˈpɪriːədz əv ˈkɑːlm ˈwaɪndz ənd ˈlaɪt ˈbriːzɪz ɪn ðiː ˈtrɑːpɪks/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات