peki

listen to the pronunciation of peki
التركية - الإنجليزية
okay
alright

Alright. Let's see what we can do. - Peki. Ne yapabileceğimize bakalım.

well and good
well then
allright
ok, ok
all right
all too soon
all right, okay, OK; well; well then
O.K
If that's so, then ...?: Peki, ne yapsın? If that's so, then what can he do?
well

Well, that was a stupid thing to say. - Peki, bunu söylemek aptalca bir şeydi.

Well, you've convinced me. - Peki, beni ikna ettiniz.

very well
All right./Okay./Very well
good

Well someone has to be good. - Peki, biri iyi olmak zorunda.

The air is very good in Beijing today. - Bugün Pekin'de hava çok iyi.

peki demek
ok, ok
peki demek
ok
peki o zaman
well then
sen peki
how about you
Peki!
Right you are
Peki!
OK
التركية - التركية
Madem öyle ise: "Peki ama benim ne olduğumu henüz muayene etmediniz."- R. H. Karay
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
İtiraz cümlelerine "pekâlâ, madem öyle" anlamında kullanılır
olur
peki
المفضلات