past of untie

listen to the pronunciation of past of untie
الإنجليزية - التركية

تعريف past of untie في الإنجليزية التركية القاموس.

untied
başıboş
untied
çözük

Tom'un ayakkabı bağcıkları çözük. - Tom's shoelaces are untied.

untied
{f} çöz

Bir dakika bekle. Ayakkabı bağlarım çözülmüş. - Hold on a minute. My shoelaces are untied.

Tom'un ayakkabı bağcıkları çözük. - Tom's shoelaces are untied.

untied
çözülmüş

Tom bağcıklarının çözülmüş olduğunu fark etmedi. - Tom didn't notice that his shoes were untied.

Affedersiniz, bağcıklarınız çözülmüş. - Excuse me, your laces are untied.

untied
çöz<çözülmüş>
الإنجليزية - الإنجليزية
untied
past of untie

  الواصلة

  past of un·tie

  التركية النطق

  päst ıv ıntay

  النطق

  /ˈpast əv ənˈtī/ /ˈpæst əv ənˈtaɪ/

  كلمة اليوم

  bimester
المفضلات