past of prescribe

listen to the pronunciation of past of prescribe
الإنجليزية - التركية

تعريف past of prescribe في الإنجليزية التركية القاموس.

prescribed
(Politika, Siyaset) kurallarla belirlenmiş
prescribed
(Politika, Siyaset) saptanmış
prescribed
söyle/ver
prescribed
belirli
الإنجليزية - الإنجليزية
prescribed
past of prescribe

  الواصلة

  past of pre·scribe

  التركية النطق

  päst ıv priskrayb

  النطق

  /ˈpast əv prēˈskrīb/ /ˈpæst əv priːˈskraɪb/

  كلمة اليوم

  primipara
المفضلات