passed judgment

listen to the pronunciation of passed judgment
الإنجليزية - التركية
(Kanun) verilmiş karar
pass judgment
hüküm vermek
pass judgment
huk. hüküm vermek
pass judgment
on ... hakkında yargıya varmak
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف passed judgment في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

pass judgment
convict; decree
passed judgment

  الواصلة

  passed judg·ment

  التركية النطق

  päst cʌcmınt

  النطق

  /ˈpast ˈʤəʤmənt/ /ˈpæst ˈʤʌʤmənt/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات