parts of clothing made from fur

listen to the pronunciation of parts of clothing made from fur
الإنجليزية - التركية

تعريف parts of clothing made from fur في الإنجليزية التركية القاموس.

furring
kürk
furring
kireçlenme
furring
kireç tabakası
furring
kireç tabakası kazan
furring
kürk toplama
furring
i kürk
furring
{i} kireç tabakası (kazan)
furring
mim döşeme tahtasını düz tutmak için kirişin girintili yerlerine konulan tahta parçasl
furring
dil üzerindeki kir
furring
(Nükleer Bilimler) tüylenme
furring
{i} pas (dil)
الإنجليزية - الإنجليزية
furring
parts of clothing made from fur

  الواصلة

  parts of cloth·ing made from fur

  التركية النطق

  pärts ıv klōdhîng meyd fırm fır

  النطق

  /ˈpärts əv ˈklōᴛʜəɴɢ ˈmād fərm ˈfər/ /ˈpɑːrts əv ˈkloʊðɪŋ ˈmeɪd fɜrm ˈfɜr/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات