partitioned access method

listen to the pronunciation of partitioned access method
الإنجليزية - التركية
bölümlere erişim yöntemi
partitioned access method

  الواصلة

  partitioned ac·cess Meth·od

  التركية النطق

  pärtîşınd äkses methıd

  النطق

  /pärˈtəsʜənd ˈakˌses ˈmeᴛʜəd/ /pɑːrˈtɪʃənd ˈækˌsɛs ˈmɛθəd/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات