pain in the eye

listen to the pronunciation of pain in the eye
الإنجليزية - التركية
(Tıp, İlaç) Göz ağrısı
ophthalmalgia
(Tıp, İlaç) Göz ağrısı, oftalmalji
ophthalmodynia
(Tıp, İlaç) Göz ağrısı, oftalmodini
ophthalmalgia
(Tıp) Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini
ophthalmodynia
(Tıp) Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji
الإنجليزية - الإنجليزية
(Tıp, İlaç) ophthalmodynia
(Tıp, İlaç) ophthalmalgia
pain in the eye

  التركية النطق

  peyn în dhi ay

  النطق

  /ˈpān ən ᴛʜē ˈī/ /ˈpeɪn ɪn ðiː ˈaɪ/

  كلمة اليوم

  taboo
المفضلات