overly anxious

listen to the pronunciation of overly anxious
الإنجليزية - التركية

تعريف overly anxious في الإنجليزية التركية القاموس.

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
الإنجليزية - الإنجليزية
neurotic
overly anxious

  الواصلة

  o·ver·ly anx·ious

  التركية النطق

  ōvırli ängkşıs

  النطق

  /ˈōvərlē ˈaɴɢksʜəs/ /ˈoʊvɜrliː ˈæŋkʃəs/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات