overcome by grief or sorrow

listen to the pronunciation of overcome by grief or sorrow
الإنجليزية - التركية
keder veya üzüntü ile üstesinden
heartbroken
kederli
heartbroken
üzüntülü
heartbroken
kalbi kırık

Tom kalbi kırık olacak. - Tom will be heartbroken.

Tom kalbi kırık olacak. - Tom is going to be heartbroken.

heartbroken
çok üzgün

Çok üzgündü ve kendini astı. - He was heartbroken and hanged himself.

heartbroken
{s} acılı
heartbroken
{s} dertli

Tom Mary'nin dertli olduğunu söyledi. - Tom said Mary is heartbroken.

Tom'un dertli olacağını biliyordum. - I knew Tom would be heartbroken.

heartbroken
{s} kâlbi kırık

Kalbi kırık olmanın ne demek olduğunu biliyorum. - I know what it's like to be heartbroken.

Tom'un annesi kalbi kırıktı. - Tom's mother was heartbroken.

heartbroken
kırık kalpli
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} heartbroken
overcome by grief or sorrow

  الواصلة

  o·ver·come by grief or sor·row

  التركية النطق

  ōvırkʌm bay grif ır särō

  النطق

  /ˈōvərˌkəm ˈbī ˈgrēf ər ˈsärō/ /ˈoʊvɜrˌkʌm ˈbaɪ ˈɡriːf ɜr ˈsɑːroʊ/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات