overcome a difficulty

listen to the pronunciation of overcome a difficulty
الإنجليزية - التركية
zorluk aşmak
bir zorluğu aşmak
overcome the difficulty
zorluğu aşmak
الإنجليزية - الإنجليزية
surmount a difficulty, get the better of a problem
overcome a difficulty

  الواصلة

  o·ver·come a dif·fi·cul·ty

  التركية النطق

  ōvırkʌm ı dîfıkılti

  النطق

  /ˈōvərˌkəm ə ˈdəfəkəltē/ /ˈoʊvɜrˌkʌm ə ˈdɪfəkəltiː/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات