outward appearance

listen to the pronunciation of outward appearance
الإنجليزية - التركية

تعريف outward appearance في الإنجليزية التركية القاموس.

seeming
görünme
seeming
{f} görün

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

Görünüşte imkansız şeyler bazen olur. - Seemingly impossible things sometimes happen.

seeming
sözde
seeming
görünüşte

Görünüşte imkansız şeyler bazen olur. - Seemingly impossible things sometimes happen.

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

semblance
benzerlik
semblance
dış görünüş
seeming
görünerek
seeming
{s} gibi görünen
seeming
guya
seeming
aldatıcı görünüş
seeming
{s} görünüşteki
seeming
seeminglygörünüşte
seeming
{s} görünen
seeming
görünürdeki
seeming
dış görünüş
seeming
zahiren
semblance
suret
semblance
müşabehet
الإنجليزية - الإنجليزية
what is visible to the eye, exterior
semblance
seeming
an outward appearance
impression
outward appearance

  الواصلة

  out·ward ap·pear·ance

  التركية النطق

  autwırd ıpîrıns

  النطق

  /ˈoutwərd əˈpərəns/ /ˈaʊtwɜrd əˈpɪrəns/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات