outward appearance, look

listen to the pronunciation of outward appearance, look
الإنجليزية - التركية

تعريف outward appearance, look في الإنجليزية التركية القاموس.

seeming
görünme
seeming
{f} görün

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

Görünüşte imkansız şeyler bazen olur. - Seemingly impossible things sometimes happen.

seeming
sözde
seeming
görünüşte

Görünüşte imkansız şeyler bazen olur. - Seemingly impossible things sometimes happen.

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

seeming
görünerek
seeming
aldatıcı görünüş
seeming
dış görünüş
seeming
görünürdeki
seeming
{s} görünen
seeming
seeminglygörünüşte
seeming
{s} görünüşteki
seeming
zahiren
seeming
guya
seeming
{s} gibi görünen
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} seeming
outward appearance, look
المفضلات