output of a computer printer as compared to digital data on a disk

listen to the pronunciation of output of a computer printer as compared to digital data on a disk
الإنجليزية - التركية

تعريف output of a computer printer as compared to digital data on a disk في الإنجليزية التركية القاموس.

hard copy
(Antika) Çıktı
hard copy
basılı kopya
hard copy
yazılı çıktı
الإنجليزية - الإنجليزية
hard copy
output of a computer printer as compared to digital data on a disk

  الواصلة

  out·put of a com·put·er print·er as com·pared to dig·it·al da·ta on a disk

  التركية النطق

  autpût ıv ı kımpyutır prîntır äz kımperd tı dîcıtıl deytı ôn ı dîsk

  النطق

  /ˈoutˌpo͝ot əv ə kəmˈpyo͞otər ˈprəntər ˈaz kəmˈperd tə ˈdəʤətəl ˈdātə ˈôn ə ˈdəsk/ /ˈaʊtˌpʊt əv ə kəmˈpjuːtɜr ˈprɪntɜr ˈæz kəmˈpɛrd tə ˈdɪʤətəl ˈdeɪtə ˈɔːn ə ˈdɪsk/

  كلمة اليوم

  senescent
المفضلات