ordinary good sense or sound practical judgment

listen to the pronunciation of ordinary good sense or sound practical judgment
الإنجليزية - التركية

تعريف ordinary good sense or sound practical judgment في الإنجليزية التركية القاموس.

common sense
sağduyu

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

الإنجليزية - الإنجليزية
“common sense”
common sense
ordinary good sense or sound practical judgment

  الواصلة

  or·di·na·ry good sense or sound prac·ti·cal judg·ment

  التركية النطق

  ôrdıneri gîd sens ır saund präktıkıl cʌcmınt

  النطق

  /ˈôrdəˌnerē gəd ˈsens ər ˈsound ˈpraktəkəl ˈʤəʤmənt/ /ˈɔːrdəˌnɛriː ɡɪd ˈsɛns ɜr ˈsaʊnd ˈpræktəkəl ˈʤʌʤmənt/

  كلمة اليوم

  abend
المفضلات