open up a can of worms

listen to the pronunciation of open up a can of worms
الإنجليزية - التركية
(deyim) Bayramlık ağzını açmak
(deyim) Daha da kötüye gidecek bir şeyi başlatmak
open a can
konserve açmak
الإنجليزية - الإنجليزية
(deyim) Start a situation that will be terrible
open up a can of worms

  الواصلة

  o·pen up a Can of Worms

  التركية النطق

  ōpın ʌp ı kın ıv wırmz

  النطق

  /ˈōpən ˈəp ə kən əv ˈwərmz/ /ˈoʊpən ˈʌp ə kən əv ˈwɜrmz/

  كلمة اليوم

  detriment
المفضلات