open disrespect for a person or thing

listen to the pronunciation of open disrespect for a person or thing
الإنجليزية - التركية

تعريف open disrespect for a person or thing في الإنجليزية التركية القاموس.

contempt
{i} aşağılama

Böylesine bir davranış için aşağılamaktan başka hiçbir şey hissetmiyorum. - I feel nothing but contempt for such behavior.

contempt
{i} nefret
contempt
küçümsemek
contempt
teessüf
contempt
itaatsizlik
contempt
küçümseme

Tom küçümsemenin altında. - Tom is below contempt.

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

contempt
saygısızlık
contempt
aşağısama
contempt
hürmetsizlik
contempt
{i} yüz karası
contempt
bilerek kurallara karşı gelme
contempt
Fazla samimiyet hür
contempt
{i} mahkemeye itaatsizlik
contempt
(isim) aşağılama, küçümseme, hor görme, ayıp, hakaret, yüz karası, nefret, iğrenme; mahkemeye itaatsizlik
contempt
{i} hor görme
contempt
{i} iğrenme
contempt
{i} ayıp
contempt
{i} küçük görme, hor görme
contempt
contempt of court mahkemeye itaatsizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
contempt
scorn
open disrespect for a person or thing

  الواصلة

  o·pen dis·re·spect for a per·son or thing

  التركية النطق

  ōpın dîsrîspekt fôr ı pırsın ır thîng

  النطق

  /ˈōpən ˌdəsrəˈspekt ˈfôr ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈoʊpən ˌdɪsrɪˈspɛkt ˈfɔːr ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات