open air museums

listen to the pronunciation of open air museums
الإنجليزية - الإنجليزية
plural form of open air museum
open air museum
A museum where the exhibitions are located outdoors
open air museums

  الواصلة

  o·pen A·ir museums

  التركية النطق

  ōpın er myuziımz

  النطق

  /ˈōpən ˈer myo͞oˈzēəmz/ /ˈoʊpən ˈɛr mjuːˈziːəmz/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات