one who writes the check

listen to the pronunciation of one who writes the check
الإنجليزية - التركية

تعريف one who writes the check في الإنجليزية التركية القاموس.

drawer
çekmece

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

Tom'un USB kabloları ile dolu bir çekmecesi var. - Tom has a drawer full of USB cables.

drawer
{i} çekmece (masa)
drawer
(Kanun,Ticaret) keşide eden
drawer
(Ticaret) alacaklı
drawer
çekmece masa
drawer
göz

Tom çekmeceleri gözden geçirdi. - Tom looked through the drawers.

drawer
chest of drawers çekme gözlü konsol
drawer
çeken kimse/çekmece
drawer
{i} işlemci
drawer
{i} çekmeceli dolap
drawer
şifoniyer

Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi. - Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers.

drawer
{i} keşideci
drawer
çekme işini gören araç veya kimse
drawer
{i} çeken kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
drawer
One who writes
scribe
one who writes the check

    التركية النطق

    hwʌn hu rayts dhi çek

    النطق

    /ˈhwən ˈho͞o ˈrīts ᴛʜē ˈʧek/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈraɪts ðiː ˈʧɛk/
المفضلات